جنیفر لوپز چگونه شد جنیفر لوپز

آقو ما یه روز تو خونه نشسته بودیم ای خانوممون داشت لباسارو مینداخت تو

 

 

ماشین لباسشویی...یهو برگشت پرسید:ساده،تو به خاطر خوشگلیم باهام ازدواج کردی

 

یا اخلاق خوبم؟مام گفتیم:خانوم فکر کنم واس ای اعتماد به نفست!آقو ما اینو گفتیم

 

مارو هم با لباس چرکا انداخت تو ماشین لباسشویی!ینی ای دکمه شو که زدا یکی از

 

شیرینترین و فرحبخشترین لحظات زندگی ما شروع شد!ها ها ها...انقد چرخیدیم انقد

 

چرخیدیم جای مغز و قلبمون عوض شده الآن 2ساله ما شکست عشقی که میخوریم سکته

 

مغزی میکنیم!فکر میکردیم تو ای ماشینو میمیریم ولی متاسفانه از بد روزگار زنده

 

موندیم...ولی میگن گر ز حکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری...خانوممون

 

به جای "رنگین تاژ" اشتباهی "سپید تاژ" ریخت ما سفید شدیم تو خیابون مامورا

 

مارو با "مایکل جکسون" اشتباه گرفتن مارو بردن به جرم "انجام حرکات موزون"

 

36سال حبس واسمون بریدن! آقو رفتیم درخواست تجدید نظر دادیم ازمون آزمایش

 

DNA گرفتن واس تشخیص هویت به این نتیجه رسیدن که ما خود جنیف لوپزیم!

 

36سال حبسمون شد 14بار اعدام و 3بار سنگسار!ها ها ها....ینی داغونما

 

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
فاطمه

سلام ازتون خواهش میکنم به وبلاگم بیایید واگه میتونید کمکم کنید ویه خانواده روخوشحال.خداشاهده خیلی نیازداشتم که دست به این کارزدم که اگه مجبورنبودم این کارو نمیکردم تقاضا دارم اگه میتونیدکمکمون کنیدویه بچه15ساله روازمرگ نجات بدید.اجرکم عندالله