یه دختر خوب چه جوری باید باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 روز و شب با خودت نرو هی ور

 

 


با تو هستم ، بله ، شما ... دخترقلب تو اگرچه واقعا پاک است!


خواهرم خوشگلی خطرناکه

 


با چنان تیپ و این چنین ترکیب


صورتی مثل کاغذ تذهیب ،وقتی از خانه می زنی بیرون


مرد صدساله می شود دل خون!متلک بشنوی تو از حالا


از جوان های بی سر و بی پا یکی با دروغ و صد نیرنگ


می دهد وعده های خوب و قشنگدیگری گویدکه جانی تو


گز شیرین اصفهانی تو !پیرمردی یواشکی از پشت


می گوید این دخترک مراهم کشت !نم نمک می رومی از راه به در


با همین گفته ها می شوی خر !سادگی ها تو یک کمی کم کن


تو خیابون حواستو جمع کن !گیرهای سه پیچ را ول کن


خوشگلم ، فکر این ارازل کن

 

 


این جوان ها تمام ناجورند


آی ماهی ، بپا همه تورند

 


پلویی می شوی به یک دوری


سی دی ات پخش می شود فوریمی شوی نقل محفل مردم


سبب عیش کامل مردمآبرویت به باد خواهد رفت


یه یه خورده ، زیاد خواهد رفتکار من نیست تا کنم خواهر ،


امر معروف ، نهی از منکرقصد  نیست تا کنم کیفی


منتها چون که دیدمت حیفی !گفتم این را بپرسم ای زیبا


که اگر فکر شوهری حالا؟!گر چه ناراحتی تو از دستم


من خودم کیس قابلی هستم!

 

البته من دخترماااااااااااااا ولی یه پدر بزرگ دارمچشمک

/ 2 نظر / 13 بازدید
امیر

زن زندگیست و مرد امنیت وچه خوب می شود وقتی مردی تمام مردانگیش را خرج امنیت زندگیش کند و چه زیبا می شود وقتی زنی تمام زندگیش را خرج غرور امنیتش کند