عشق

در جزیره ای زیبا تمام حواس زندگی میکردند.

 

شادی , غم , غرور , عشق و ... روزی خبر رسید که به

 

زودی جزیره به زیر آب خواهد رفت.

 

همه ساکنین جزیره قایق هایشان را آماده و جزیره را ترک کردند. وقتی

 

جزیره به زیر آب رفت ,عشق از ثروت که قایقی با شکوه داشت کمک خواست

 

و گفت: آیا میتونم با تو

 

همسفر شوم؟ ثروت گفت: نه من مقدار زیادی طلا و نقره دارم

 

و جایی برای تو ندارم.

 

عشق از غرور که بایک کرجی زیبا راهی مکانی امن بود کمک خواست.

 

غرور گفت: نه! چون تمام بدنت خیس و کثیف شده

 

و قایق زیبای مرا  کثیف خواهی کرد.

 

غم در نزدیکی عشق بود.پس عشق به او گفت:

 

اجازه بده که با توبیایم.

 

غم با صدای حزن آلود گفت: آه من خیلی ناراحتم ,و احتیاج دارم تنها باشم!

 

عشق سراغ  شادی رفت و او را صدا زد,

 

اما او آنقدر غرق شادی و هیجان بود که حتی صدای عشق را نشنید.

 

آب هر لحظه بالاتر میامد وعشق دیگر ناامید شد,

 

که ناگهان صدایی سالخورده گفت من تو را خواهم برد. عشق از

 

خوشحالی فراموش کرد نام پیرمرد را بپرسد و سریع سوار قایق شد.

 

وقتی به خشکی رسیدند پیرمرد به راه خود ادامه داد و عشق تازه متوجه شد

 

که چقدر پیرمرد به گردنش حق دارد.

 

عشق نزد علم رفت وگفت: آن پیرمرد کی بود که جان مرا نجات داد؟

 

علم پاسخ داد: زمان.

 

 

عشق با تعجب پرسید چرا زمان به من کمک کرد؟!!

 

 

علم لبخندی خردمندانه زد و گفت:

 

« زیرا تنها زمان قادر به درک عظمت عشق است... »

/ 1 نظر / 12 بازدید
دمنه

زاغارت... دختری فراتز از گل... بووووووووووووووووووققققققققققققق... ...