/ 2 نظر / 41 بازدید
علی پارسایان

وب بسیار زیبایی دارید. موفق باشید :)

روشنک

یک دو سه را شمردم تک تک / آهسته به دنبال تو رفتم با شک وقتی بزرگ شدم فهمیدم / تمرین جداییست قایم باشک ! سلام به ماهم سربزنید