تنهایی یعنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تنهایی یعنی هنوزم سعی میکنی از تو رفتار و حرفهاش یه نکته ای پیدا کنی که

 بخودت تلقین کنی داره به تو فکر میکنه

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
محمد حامد

ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟ گفتم ای خواجه عاقل هنری بهتر از این؟!