دل من تنها بود!!!!!!!!!!!!!!!

معلوم است به در خانه تو

 

دل من عادت داشت

 

که بماند آن جا،پشت یک پرده توری

 

که تو هرروز انرا به کناری بزنی

 

دل من ساکن دیواری و دری

 

که تو هرروز از آن میگذری

 

دل من ساکن دستان تو بود

 

دل من گوشه یک باغچه بودد

 

که تو هرروز به آن می نگری

 

راستی دل من را دیدی؟

/ 4 نظر / 14 بازدید
هادی و بهاره

---$$$$$$$$__$$__$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$__$$$$$$(¯`v´¯)$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(●)´¯)$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(●)´¯)$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$ ______$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$ ________$$$(¯`(●)´¯)$$ ___________$(_.^._)$ ____________$$$$$$ ██♥██♥██♥██♥██♥██♥██♥██♥██♥██♥██

هادی و بهاره

---$$$$$$$$__$$__$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$__$$$$$$(¯`v´¯)$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(●)´¯)$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(●)´¯)$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$ ______$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$ ________$$$(¯`(●)´¯)$$ ___________$(_.^._)$ ____________$$$$$$ ██♥██♥██♥██♥██♥██♥██♥██♥██♥██♥██